Deze kramen waren aanwezig: Delen is verbinden!

Voor aanmeldingen en wijzigingen, zie organisatie onderaan pagina De markt.

 

Amnesty International
De werkgroep Nuenen zet zich via voorlichting en acties in voor verbetering van de mensenrechten in de wereld en werft financiële steun voor het mondiale Amnesty werk.
Stichting Awinbono
De stichting Awinbono is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor verbetering van de gezondheidszorg in Noord-Ghana, het armste deel van Ghana.
Stichting Bambale
Stichting Bambale is een ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor de mensen in de Democratische Republiek Congo. De stichting richt zich met haar projecten nadrukkelijk op gezondheidszorg, onderwijs en landbouw.
Stichting Connected to Namibia
Het scheppen van mogelijkheden voor een betere ontwikkeling voor kansarme kinderen en jong volwassenen in Namibië. Onderwijs heeft daarbij eerste prioriteit.
Stichting Djenné
Stichting Djenne helpt mee aan de ontwikkeling van de stad Djenné in het land Mali, West-Afrika. Aanvankelijk door middel van renovatie van huizen, maar inmiddels worden ook andere problemen aangepakt.
Future for Young People
In Gambia leven veel kinderen en jongeren voor wie een kleurrijke toekomst niet vanzelfsprekend is. Future for Young People zet daarom educatieve en culturele projecten op voor kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep van 4 t/m 25 jaar.
Stichting Gambia en Polen
Praktische hulp in Gambia en in Polen.
Gered Gereedschap
Gered Gereedschap steunt (leerling) vakmensen in ontwikkelingslanden met kennis, kunde en middelen. Het geeft vakmensen de kans om een zelfstandig bestaan als bijvoorbeeld timmerman, automonteur of kleermaker op te bouwen. Zo pakken we armoede duurzaam aan.
Stichting Kadowinja
Stichting Kadowinja is vernoemd naar twee zussen uit Kenia die in Helmond wonen. Kadogo Nyawade en Margaret Awinja. Beide zussen hebben jarenlang de familie in Kenia financieel ondersteund. Ze wilden later ook dorpelingen gaan ondersteunen.
Stichting Kinderhulp India
De doelstelling van de stichting is het verlenen van hulp aan kansarme kinderen in India. Dit houdt onder meer in: onderwijs, voeding en vaak ook huisvesting en verzorging van de kinderen.
Stichting Kindia
Stichting Kindia zet zich in voor een betere toekomst van straatkinderen en kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap in India.
LEV groep Nuenen
LEV staat voor Leven en Verbinden en dat is precies wat wij doen. Zij verbinden mensen met elkaar in gezinnen, buurten, wijken en organisaties.
Stichting Mwasi Makasi
Mwasi Makasi is Lingala (Congolese taal) voor sterke vrouw. Stichting Mwasi Makasi is een krachtenbundeling van iedereen die mee wil helpen om de levensomstandigheden van vrouwen in de Democratische Republiek Congo te verbeteren.
Stichting MOV Eindhoven
Doel van Stichting MOV Eindhoven is om elk jaar 20 meisjes van de Borana in Noordoost Kenia in de schoolbanken te helpen.
MOV Nuenen
Werkgroep voor Missie, Ontwikkeling en Vrede, van de parochie Nuenen. De MOV, samen met de ZWO, organiseert deze WereldMarkt.
Stichting Nuenen-Guatemala
Stichting Nuenen–Guatemala stimuleert en ondersteunt de uitwisseling van informatie en activiteiten tussen Nuenen en Guatemala, in het bijzonder met de gemeenschap van Tucurú. Daarnaast geven we materiële en immateriële steun aan mensen die werken aan de opbouw van een vrije en democratische samenleving in Guatemala.
Quilten voor Oost Europa
Deze groep maakt kleurige quilts voor tehuizen voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking in Oost-Europa.
Read to Grow
Voor de meeste mensen in ontwikkelingslanden is de toegang tot boeken niet vanzelfsprekend. Om ook deze mensen een kans te geven gebruik te maken van hun potentiële kwaliteiten, schenken we boeken aan kleinschalige projecten in ontwikkelingsgebieden.
Stichting Rising Stars
Deze stichting geeft kinderen met een beperking in Ghana kansen en ontplooiingsmogelijkheden. Er is ook een kraam met schilderijen verkoop t.b.v. Rising Stars
Stichting Sun in Ghana
Stichting Sun in Ghana is een koepel voor verschillende ontwikkelingsprojecten in Ghana. De stichting is opgericht als direct gevolg van een jongerenreis naar Ghana en heeft als doel het verbeteren van de medische en sociale omstandigheden in Ghana.
Talent Foundation
De Talent Foundation PvT is actief in landen waar jongeren opgroeien in kansarme omstandigheden en waar een Landencommissie van Nederlandse en lokale mensen zorgt voor de selectie en begeleiding van TALENTEN in de leeftijd van 15 – 25 jaar die beschikken over een duidelijke ambitie en een talent op basis waarvan ze een betere toekomst voor zichzelf en hun omgeving kunnen realiseren.
Stichting Vlok
Stichting Vlok (Vrienden van Lombok Orong Kekeran) ondersteunt enkele lokale dorps-gemeenschappen in Lombok in hun zelfredzaamheid. Vlok richt zich vooral op randvoorwaardelijke zaken als gezondheidzorg, infrastructuur en onderwijs.
Wereldwinkel Nuenen
De Wereldwinkel verkoopt in haar winkel een scala aan fair trade producten en geeft voorlichting over eerlijke handel als middel om de armoede in de wereld te bestrijden.
 
De ZWO is de ontwikkelingssamenwerking werkgroep van de Protestantse Gemeente in Nuenen. De ZWO, samen met de MOV, organiseert deze WereldMarkt.